Ilustrācija

Ilustrācija

Mācību programma, kur izpaust savu fantāziju.

Izglītojamais iemācīsies strādāt ar planšeti gan Adobe Ilustrator, gan Adobe Photoshop programmās. Veidosim savas orģinālās kompozīcijas — telpiskus augļus ar mesh tool, gleznosim photoshopā, veidosim orģinālu cilvēku un dzīvnieku tēlus ar gaismām un ēnām.

Ikonografika — grafisku simbolu attēlošana un savu piktogrammu radīšana, komiksu zīmēšana (emociju veidošana bez teksta), jauna spēļu kāršu oriģināla dizaina veidošana, vektora un rastra grafikas dizaina miksēšana plakātos, ornamentētu zīmējumu veidošana, ilustrācijas veidošana mīļākai grāmatai.

Pēc kursa iziešanas — Jūs sapratīsiet vai Jums patīk darbs ar planšetu, iemācīsiet izveidot savas oriģinālas kompozīcijas un darbus, ko parādīt potenciālajiem klientiem, veidot oriģinālus un kreatīvus dizainus, bērnu grāmatām un žurnāliem.

 1. Darbs ar planšetu — telpisku augļu veidošana Ilustratorā un dzīvnieku gleznošana Photoshopā.
 2. Ikonografika — pogu veidošana pēc parauga un savu ikonu veidošana vektora vajadzībām Ilsutratorā.
 3. Vektora plakāta veidošana ar rastra grafikas elementiem Ilustratorā.
 4. Ornamentēta zīmējuma radīšana ar planšetu Ilustratorā.
 5. Fantāziju koka radīšana ar otu palīdzību ar planšetu Photoshopa.
 6. Komiksa zīmēšana Photoshopā vai Ilustratorā ar planšetu — emociju zīmēšana.
 7. Skenēta cilvēka zīmēšana Ilustratora ar telpiskiem elementiem — meitene šūpolēs.
 8. Skenēta zīmējuma apstrāde Ilustratora + savu Olimpisko talismanu zīmēšana Ilustratora.
 9. Orģinālu spēļu kāršu zīmēšana pēc izvēles Photoshop vai Ilustrator programmās.
 10. Ilustrācijas veidošana savi mīļākajai grāmatai A4 ar planšetu Photoshopā.
 11. Plakāta veidošana Ilustratora ar rastra un vektora elementiem.

Programmas moduļi

1. modulis

Šajā kursa laikā tiek aicināti kursanti bez zīmēšanas priekšzināšanām. Zīmēšana ar roku nebūt nav novecojusi programma pretstatā attīstītajām tehniskajām iespējām, ko mums sniedz dator programmu klāsts, gluži otrādi – tiek attīstīta un izkopta roku veiklība un cilvēka iekšējās spējas radīt kaut ko pašam no sevis. Tieši tāpēc šis kurss ir tik unikāls, ka tajā satiekas mūsdienu laikmets ar senatnīgo mākslu, proti, tiek kombinēta zīmēšana ar roku un datorprogrammas, tādējādi izveidojot daudzpusīgas radošās izpausmes tehnikas.

bez zīmēšanas priekšzināšanām

Kursa ilgums: 3 mēneši (36 ak. stundas) — 1 nodarbība nedēļā (3 ak. stundas katra)

Mācību maksa — 169,00 EUR

2. modulis

Šis kurss ir paredzēts kursantiem ar priekšzināšanām zīmēšanā. Kursantiem būs iespēja papildināt savas jau esošās zināšanas un pieredzi ar jaunām, tiks veidoti unikāli, pašu radīti, radoši un neatkārtojami darbi, kuros tiks ieguldītas šīs abas mākslas formas – caur paša radītu zīmēšanu un to apvienošu ar datorprogrammu.

ar priekšzināšanām zīmēšanā

Kursa ilgums: 3 mēneši (36 ak. stundas) — 1 nodarbība nedēļā (3 ak. stundas katra)

Mācību maksa — 169,00 EUR

Sertifikāts

Kursa noslēgumā izglītojamajam tiek piešķirts Webskolas sertifikāts par neformālās izglītības programmas «Ilustrācija» apguvi.

Obligātas priekšzināšanasAdobe Photoshop un Adobe Illustrator

Grupā 5—10 cilvēki
latviešu un krievu grupas
Kursa ilgums
6 mēneši (72 ak. stundas)1 nodarbība nedēļā (3 ak. stundas)
Mācību maksa
169
par moduli
Mācību sākums
pēc vienošanās ar grupu

Mācību valodaMācību forma

Paldies par reģistrāciju mācībām Webskolā.
Mēs ar jums sazināsimies tuvākajā laikā!