Web izstrāde

Web izstrāde

Web izstrādes moduļu apmācības programma

Web izstrādātāji spēlē svarīgu lomu web aplikāciju un mājas lapu izveidē. Mūsdienu web izstrādātājam ir plašas zināšanas web izstrādes tehnoloģijās un metodoloģijā, turklāt viņam ir plašas iemaņas dažādu web izstrādes līdzekļu izmantošanā, viņš zina dažas programmēšanas valodas, izkārtošanas un stilizācijas valodas, ar kuru palīdzību tiek veidotas jaudīgas, mūsdienu, drošas web aplikācijas un mājas lapas.

Programma ir sadalīta moduļos, kuri ir, savā veidā, web izstrādātāja profesionālisma izaugsmes posmi. Visi moduļi aptver vairāku mūsdienu tehnoloģiju plašas pielietošanas iespējas: HTML5 и CSS 3 izkārtošanas un stilizācijas valodas, PHP un JavaScript web programmēšanas valodas, MySQL datu bāzes, daudzas bibliotēkas un framevorki, kuri ir pamatoti uz šīm valodām. Moduļu apguves laikā tiks mācīta norādīto instrumentu pareizā praktiskā pielietošana reālajos projektos, detalizēts datu bāzu un to iespēju pārskats, kā arī aplikāciju kompleksā drošība. Turklāt, izglītojamie praktizē darbu komandās ar versiju kontroles mehānismu palīdzību.

Programmas moduļi

HTML + CSS (pamata)

Modulī tiks apgūti web lapu izstrādes pamati ar HTML un CSS valodu palīdzību. Daļēji tiks iesaistītas jaunas HTML5 un CSS 3 iespējas, kuras neprasa speciālās padziļinātās izstrādes iemaņas. Uzdevumu izpildes laikā izglītojamais iepazīsies ar Globālā tīmekļa (domēnu vārdi, pārlūki, shēmas „klients-serveris“ mijiedarbības principi) struktūru, tehnoloģijām un standartiem. Rezultātā, izglītojamais varēs izstrādāt web lapas pamata līmenī.

Gala darbs: Vienkārša vienas lapas (single page) korporatīvā mājas lapa un vienkārša web aplikācija (To-do list).
Pāreja uz nākamajiem moduļiem: HTML + CSS (optimālais), JavaScript (pamata), PHP (pamata).

HTML + CSS (optimālais)

HTML5 un CSS 3 iespēju padziļināta apmācība web lapu un web aplikāciju izstrādei. Tiek mācītas dažādas pieejas koda organizācijai, adaptīvās lapas izstrāde, darbs ar vektora elementiem, mūsdienu līdzekļi elastīgu „bruņusitēju“ web aplikācijas karkasu veidošanai, animācija, transformācija, stāvokļu pārejas un daudz kas cits. Rezultātā izglītojamais kļūs profesionāls web izstrādātājs un varēs jau pelnīt, pildot pasūtījumus tīmekļa izstrādē.

Gala darbs: Sarežģīta piezemēšanas lapa un sarežģītas web aplikācijas karkass (korporatīvais sociālais tīkls).
Atkarība no moduļiem: HTML + CSS (pamata).
Pāreja uz nākamajiem moduļiem: JavaScript (optimālais) + jQuery (pamata), Frontenda automatizācija.

JavaScript (pamata)

Klienta-puses skriptu programmēšanas valodas JavaScript izpētes sākums web lapas vai web aplikācijas dinamikas ieviešanai. Programmēšanas principi: mainīgie, datu veidi, pamata operatori, cikli, nosacījumi, funkcijas, objekti, objektu metodes. Iepazīstināšana ar DOM un BOM, notikumi, callbacks, iebūvētie objekti un to metodes, darbs ar CSS.

Gala darbs: Interaktīvo elementu ieviešana vienkāršai vienas lapas korporatīvai mājas lapai un vienkārša web aplikācija (To-do list)
Atkarība no moduļiem: HTML + CSS (pamata)
Pāreja uz nākamajiem moduļiem: JavaScript (optimālais) + jQuery (pamata), Frontenda automatizācija, Node.js

JavaScript (optimālais) + jQuery (pamata)

JavaScript iespēju apmācības turpināšana un iepazīšanās ar jQuery bibliotēku. JavaScriptā daudz dziļāk tiek izzinātas iebūvētas funkcijas/metodes, tiek paplašinātas zināšanas valodas konstrukciju izmantošanā: slēgumi, tvērumi, objektu metodes, OOP principi. Darba principu ar jQuery bibliotēku apgūšana: selektori, manipulācija ar elementiem, pamata efekti, darbs ar CSS, notikumi, darbs ar DOM.

Gala darbs: Interaktīvo elementu ieviešana sarežģītajā piezēmēšanas lapā un sarežģīta web aplikācijas karkasā (korporatīvais sociālais tīkls).
Atkarība no moduļiem: HTML + CSS (optimālais), JavaScript (pamata)
Pāreja uz nākamajiem moduļiem: JavaScript + jQuery (profesionālais), Frontenda automatizācija, Node.js.

JavaScript + jQuery (profesionālais)

Aplikāciju projektēšanas metožu apskats. Sīka objektorientētās programmēšanas izpēte. Darbs ar attalinātiem datiem, XML un JSON apstrāde. Darbs ar datu lokālo glabātuvi. Projekta arhitektūras izveide, pamatojoties uz notikumiem, un ar asinhronās datu ielādes izmantošanu. REST aplikāciju izveide. Pašu radītu API izveides principi. Savu JP-prototīpu un jQuery plaginu veidošana. Web aplikāciju testēšanas instrumentu izmantošana.

Gala darbs: Uz REST balstotas aplikācijas izveide (Projektu menedžeris)
Atkarība no moduļiem: JavaScript (optimālais) + jQuery (pamata)

Frontenda automatizācija

Web lapu un web aplikāciju interfeisu izstrādes paātrināšana un sistematizācija ar automatizācijas instrumentu palīdzību: Bower un npm pakešu menedžeris, Grunt un Gulp salikšanas sistēmas, preprocesori un šablonizatori Jade/Haml, Sass/Less/Stylus, Handlebars/Mustache (preprocessorus var izvēlēties).

Gala darbs: Korporatīvā sociālā tīkla pārstrāde un refaktorings.
Atkarība no moduļiem: HTML + CSS (optimālais), JavaScript (optimālais) + jQuery (pamata) и *nix (pamata).

Node.js

Gala darbs: Web spēle vai čats reālā laika režīmā.
Atkarība no moduļiem: *nix (pamata) и JavaScript (pamata).

*nix (pamata)

Unix-like sistēmu pamati (Linux, OS X), darbs komandu rindā, darbs ar lietotājiem, failu sistēmu, pieejas tiesībām, web servera uzstādīšana un konfigurācija, PHP uzstādīšana un iestatīšana, Node.js, Ruby, MySQL.

Gala darbs: tests
Pāreja uz nākamajiem moduļiem: Node.js, *nix (optimālais), Frontenda automatizācija un PHP (optimālais)

*nix (optimālais)

Moduļa galvenais uzdevums ir iemācīt strādāt operētājsistēmās, kas orientētas uz web serveru veidošanu, apgūt operētājsistēmu datu administrēšanu, to drošības nodrošināšanu, kā arī prasmi strādāt komandā un atbildīgi veikt projekta dokumentāciju.

Priekšmeta pamata tēmas:

  1. detalizēta protokolu, pārlūku, web serveru, web aplikāciju un datu bāzu pārvaldības sistēmu darba izpēte, to uzstādīšana un konfigurēšana;
  2. UNIX-like operētājsistēmu darba pārskats, to uzstādīšana un iestatīšana;
  3. programmēšanas komandu valodu izpēte un lietotāju piekļūves tiesību iestatīšana;
  4. web aplikāciju izstrāde komandā, versiju kontroles sistēmas;
  5. apkalpošana, uzdevumu izpilde pēc saraksta, projekta administratora paneļa izstrāde un koda administrēšana.
Gala darbs: tests
Atkarība no moduļiem: *nix (pamata)

PHP (pamata)

PHP programmēšanas valodas pamata iespējas: valodas konstrukcija, datu struktūras, darbs ar failiem. Priekšmetā ir iekļauts tipiskās web lapas un nelielas web aplikācijas praktiskā veidošana.

Gala darbs: Servera daļas izstrāde vienkāršai korporatīvai mājas lapai un To-do list.
Atkarība no moduļiem: HTML + CSS (pamata)
Pāreja uz nākamajiem moduļiem: PHP (optimālais)

PHP (optimālais)

Īpašā uzmanība veltīta OOP (Objektorientētā programmēšana). Tiek apgūts darbs ar XML un JSON, grafiku (GD un ImageMagick bibliotēkas), attālinātiem resursiem. Tiek praktizēta aplikācijas izveide ar sesiju izmantošanu, darbs ar datumiem un laika zonām, superglobālajiem masīviem, ar URL. Aizsardzība pret XSS uzlaušanu. Gatava risinājuma iestatīšana un uzstādīšana lokālajam web serverim (WAMP/LAMP/MAMP).

Gala darbs: Servera daļas izstrāde sarežģītai piezemēšanas lapai un To-do list ar noSQL datu bāzi un reģistrācijas sistēmu.
Atkarība no moduļiem: PHP (pamata) и *nix (pamata)
Pāreja uz nākamajiem moduļiem: PHP + MySQL (profesionālais)

MySQL (pamata)

Iepazīšanās ar MySQL datu bāzu pārvaldības sistēmu (DBPS). Iespēju pārskats, datu bāzu projektēšana, vaicājumu veidošana no vienkāršā lietotāja līmeņa līdz sarežģītiem daudzlīmeņu vaicājumiem un to optimizācija web projektiem ar augstu slodzi un sarežģītu datu struktūru.

Izpētot MySQL iespējas — strukturēšanu, sistematizāciju, organizāciju, datu apmaiņu un apstrādi praksē, programmētājs varēs efektīvi risināt visdažādākus uzdevumus web aplikāciju izstrādei, orientētiem uz dažādām darbības sfērām, sākot ar ražošanu un beidzot ar finansiem un telekomunikācijām.

Gala darbs: To-do list un korporatīvā sociālā tīkla datu bāzes projektēšana.
Pāreja uz nākamajiem moduļiem: PHP + MySQL (profesionālais)

PHP + MySQL (profesionālais)

PHP profesionālā izmantošana un mijiedarbība ar MySQL datu bāzēm. Tā ir tipiskā mijiedarbība web aplikācijām un mājas lapām, mājas lapu lielākais skaits darbojas pēc šādas shēmas.

Šajā modulī tiek mācītas PHP funkcijas darbam ar MySQL datu bāzēm un tām līdzīgām. Tiek pilnveidotas web projekta arhitektūras izstrādes iemaņas, ievērojot mijiedarbību ar datu bāzēm. Tiek arī izskatīta web aplikāciju drošība darbā ar datu bāzēm - aizsardzība pret Injections, botiem, spammeriem, kā arī citi drošības jautājumi.

Gala darbs: Pilnīgi gatavs To-do list ar MySQL datu bāzi un korporatīvā mājas lapa ar preču katalogu.
Atkarība no moduļiem: PHP (optimālais) и MySQL (pamata)
Pāreja uz nākamajiem moduļiem: PHP Frameworks

PHP Frameworks

PHP frameworks — tie ir karkasi, kas domāti dinamisku web lapu, web aplikāciju, servisu un resursu izstrādei uz PHP programmēšanas valodas pamata. Frameworki vienkāršo izstrādi un atbrīvo no rutīnu koda rakstīšanas.

Izglītojamiem tiek piedāvāts apgūt vienu no frameworkiem - Laravel, Symfony vai CodeIgniter, kas ir izveidoti uz MVC (Model, View, Controller) projektēšanas tekstūras pamata un vienkāršo pieeju datu bāzēm, interfeisa izstrādi, kā arī mazina koda dublēšanu. Tiek izskatīti teorētiskie un praktiskie jautājumi, kā arī vidējās sarežģītības web aplikāciju izstrādes uzdevumi uz izvēlētā frameworka pamata.

Gala darbs: Pilnīgi gatavs korporatīvais sociālais tīkls ar vadības paneli.
Atkarība no moduļiem: PHP + MySQL (profesionālais)

Apmācības formāts

Nodarbības iedalās uz lekcijām un konsultācijām. Katram izglītojamam ir iespēja pabeigt moduļa mācības ātrāk par pārējiem un pāriet uz nākamo moduli. Katra moduļa ietvaros ir praktiskais uzdevums, kas tiek pildīts paralēli lekciju apmeklējumam. Lai pabeigtu moduli ir nepieciešams patstāvīgi izpildīt gala darbu.

Sertifikāts

Pēc mācību pabeigšanas pēc studenta pieprasījuma tiks izsniegts Webskolas sertifikāts, kurā ir norādīti nokārtoti moduļi.

Bez priekšzināšanām

5-10 cilvēku grupa
latviešu un krievu
Kursa ilgums
3 nodarbības nedēļā (2 stundas katra)programmas ilgums nenoteikts
Mācību maksa
Ar savu datoru
199+ PVN
mēnesī
Ar skolas datoru
249+ PVN
mēnesī
Mācību periods
Pēc vienošanās ar grupu

Mācību valodaMācību forma

Paldies par reģistrāciju mācībām Webskolā.
Mēs ar jums sazināsimies tuvākajā laikā!